„Jmelí a léčba rakoviny“

nacházíte se zde:Úvod » Preparáty » Antroposofické preparáty

Antroposofické preparáty

Abnobaviscum®

Abnobaviscum® je z devíti různých stromů (z javoru, mandlovníku, břízy, hlohu, jasanu, jabloně, dubu, jedle a borovice) v celkem 72 různých variantách a různých sílách ředění (od 0,02 mg do 20 mg, jakož i od D30 do D6 – tedy od homeopaticky zředěných do vysoce koncentrovaných). Výrobcem je Abnoba Heilmittel GmbH ve Pforzheimu.

Všechny produkty Abnobaviscum® jsou lisované šťávy z listů jmelí, stonků a bobulí. Lisovaná šťáva se získává bez přístupu vzduchu ve vodním extrakčním prostředí podle patentovaného postupu tak, že jsou extrakcí využity přinejmenším tři čtvrtiny vloženého rostlinného materiálu. Díky tomuto vysokému výtěžku mají preparáty Abnobaviscum® vysokou koncentraci složek obsažených ve jmelí, ale přesto jsou dobře snášeny. Letní a zimní lisované šťávy se smíchají odděleně dle stromů speciální metodou proudění.

Helixor®

Helixor® pochází od stejnojmenného výrobce v Rosenfelu a existuje ve druzích A (jmelí z jedlí), M (jmelí z jabloní) a P (jmelí z borovic). Pro výrobu preparátu Helixoru® se sklízejí lístky jmelí, stonky a bobule odděleně dle druhů stromů, čtyřikrát ročně (vždy na začátku a konci léta a zimy). Mladé dvou- až tříleté části rostlin se trhají ručně, testují se na zatížení škodlivými látkami, perou se, mechanicky rozmělňují a pak se dají zamrazit pro pozdější zpracování.

Helixor® existuje v devíti různých koncentracích od 0,01 až do 100 miligramů (váhy čerstvé rostliny na ampuli). Z důvodu speciální výrobní metody obsahují všechny Helixor® preparáty převážně lektin jmelí III, jakož i oligo- a polysacharidy, které lektiny nejen stabilizují, nýbrž i posilují jejich účinnost. Viskotoxiny nejsou téměř obsaženy.

Iscador®

Všechny preparáty Iscador® jsou vodní, fermentované výtažky z čerstvé natě jmelí s bobulemi. Sklízejí se jenom ty části rostliny, které jsou pro výrobu potřeba (listy, mladé stonky, bobule), takže na keři zase mohou znovu růst nové výhonky. Při letní sklizni jde o jeden- až dvouleté listy, stonky, květy a pupeny plodů, v zimě navíc i o zralé bobule.

Sebrané části rostlin jsou převáženy z místa sklizně (především z Francie a Švýcarska) v chladícím voze do ústavu Hiscia v Arlesheimu ve Švýcarsku. Tam jsou napřed ručně přebrány. Všechny části rostlin jsou pak rozmačkány ve válu a tím mechanicky rozloženy. K takto získané hrubé rostlinné kaši se přidává destilovaná pramenitá voda, cukr a jmelí vlastní speciálně kultivované mléčné bakterie, takže směs začne kvasit. Tento proces se nazývá fermentace. Iscador® je proto z farmaceutického hlediska fermentovaný vodní výtažek ze jmelí. Během tohoto mléčného kvašení se mění stupeň kyselosti (hodnota pH), ale i obsah lektinů a viskotoxinů. Hodnota pH klesá, obsah viskotoxinů stoupá, obsah lektinu trochu ubývá. Kyselina mléčná, která se při fermentaci tvoří, stabilizuje lektiny a viskotoxiny a umožňuje trvanlivost vodního extraktu. Po třech dnech se vykvašená rostlinná kaše vylisuje tak, že zůstávají pevné rostlinné části a vylisovaná šťáva. Dále se zpracovává pouze šťáva.

Iscador® se vyrábí jednak ve stálých koncentracích od 0,0001 až do 20 miligramů hmotnosti čerstvé rostliny na ampuli, jednak i jako řada (série 0, I a II) s rozdílnými koncentracemi. Údaje zde neoznačují obsah účinné látky v ampuli, nýbrž udávají množství fermentovaného vodního výtažku použité rostliny v miligramech.

Mimo to existuje Iscador® M 5 mg s nastaveným obsahem lektinů speciálně na 250 nanogramů a Iscador® Qu 5 mg s nastaveným obsahem lektinů speciálně na 375 nanogramů. To umožňuje terapii jmelím s fixním dávkováním jako trvalou terapii, když to má v jednotlivých případech smysl.

Většina preparátů Iscador® lze sehnat také s homeopaticky dávkovanými (D8) přísadami určitých solí kovů, například s malachitem (uhličitan mědnatý), síranem rtuťnatým nebo uhličitanem stříbrným. Tyto směsi se zakládají na antroposofických konceptech léčby a doplňují typickou léčbu jmelím.

Iscucin®

Iscucin® se vyrábí ve firmě Wala ve městě Eckwälden/Bad Boll. Rostliny jmelí se sklízejí odděleně podle stromů na Vánoce a na sv. Jana (24. června) s listy, stonky a bobulemi (při zimní sklizni) anebo s plodovými výhonky (při letní sklizni). Přidává se i malý podíl pohružovacích kořenů, bohatých na lektin – jedině u jmelí z dubu nikoliv, protože jmelí se na dubu velmi zřídka vyskytuje.

Všechny části rostliny se přebírají ručně a odstraňují se nečistoty a odumřelé části. Následně jsou části jmelí mechanicky rozmělněny a usušeny ve vakuu za nízké teploty při kondenzaci vypařující se vody. Takto získané části rostlin jsou v porcelánové míse rozdrceny a skladovány bez přístupu vlhkosti.

Usušený prášek jmelí se pro výrobu léku dá odděleně podle letní a zimní sklizně do dvou skleněných nádob, kde se promíchá s izotonickým solným roztokem, a sice v poměru 1:6 (jeden díl jmelí, šest dílů roztoku). Tato várka se promíchává dva týdny každé ráno a večer při 4˚C a šťáva se nakonec ručně lisuje.

Letní a zimní šťáva se míchá ve speciálním přístroji v poměru 1:1. Zimní šťáva obíhá ve stříbrné míse pomocí míchacího stroje, přitom se utváří vířivý trychtýř, tekutina proudí na vnější straně nádoby směrem nahoru a uvnitř trychtýře proudí zase zpět dolů. Letní šťáva kape shora do vířivého trychtýře zimní šťávy z trysky vytažené ze zlaté mísy, přitom se vláknovitě roztahuje a rozšiřuje se spirálovitě v točící se zimní šťávě. Tímto způsobem jsou obě tekutiny spolu promíchány. Takto získaná výchozí substance se potom ve 20 krocích po dobu dvou a půl minuty rytmicky protřepává s isotonickým roztokem, sterilně filtruje a plní do ampulí.

Iscucin® existuje v osmi různých koncentracích, které jsou označovány písmeny. Koncentrát A je zředěn nejvíce, H nejméně. Potenční řada I obsahuje preparáty s koncentracemi A až D, řada preparátů II obsahuje koncentrace E až G. Koncentrace H se vyskytuje jenom jednotlivě. Začínat by se mělo vždy s koncentrací A. Iscucin® je vyráběn ze jmelí jedle, hlohu, jabloně, borovice, topolu, dubu, jívy a lípy.

Isorel®

Isorel® je vyráběn ve firmě Novipharm ve městě Pörtschach v Rakousku a je k dispozici jako extrakt ze jmelí jedle, jabloně a borovice. V Rakousku je Isorel® jako léčivo povolen a může být odtud dodáván do lékáren v Německu.

U preparátů Isorel® se jedná o výtažek z celé rostliny jmelí s listy, květy, stonky, bobulemi a pohružovacími kořeny. Keře jmelí se sklízejí ve stále stejné oblasti v létě a zimě.

Rozděleny podle druhů hostitelských stromů se získávají vodní výtažky z čerstvých rostlin za studena, výtažky z letní a zimní sklizně se potom míchají vlastní speciální rytmickou výrobní metodou. Isorel® obsahuje lektiny, oligo- a polysacharidy i viskotoxiny. K dostání jsou různé stupně koncentrací označované jako koncentrace 1, 6, 12, 24, 36 a 60, které byly vyrobeny z 1 až 60 miligramů rostliny (výchozí materiál na ampuli).

Seznam výrobců

preparát výrobce kontakt
Abnobaviscum Abnoba Heilmittel GmbH www.abnoba.de
Helixor GmbH & Co.KG www.helixor.de
Iscador Weleda Heilmittel AG www.weleda.de
Iscucin Wala Heilmittel GmbH www.wala.de
Isorel Isorel Heilmittel, Novipharm GmbH www.novipharm.at
 
odraz listu jmelí v kapce rosy