„Jmelí a léčba rakoviny“

nacházíte se zde:Úvod » Preparáty » Preparáty ze jmelí

Preparáty ze jmelí

Momentálně existuje celkem osm různých preparátů jmelí od různých firem. Dají se zhruba rozdělit na antroposofické prostředky a na fytoterapeutika (rostlinné léčivé prostředky). K antroposofickým prostředkům patří Abnobaviscum®, Helixor®, Iscador®, Iscucin® a Isorel®, k fytoterapeutikům patří Cefalektin®, Eurixor® a Lektinol®.

Rozdíly mezi těmito skupinami preparátů jsou především ve výrobním procesu, složení, koncentraci účinných látek a v použití.

Preparáty ze jmelí jsou léčiva povolená v Německu Spolkovým ústavem pro léčiva a lékařské produkty, v Rakousku jsou povoleny preparáty Helixor®, Iscador® a Isorel®, ve Švýcarsku pak Helixor® a Iscador®.

 
odraz listu jmelí v kapce rosy